วันเสาร์ที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทที่ 7 ลายถักโครเชต์ 1/2พ1ค และ ลาย พ 2ค

ห้องเรียนโครเชต์


ลายถักพันหัวเข็มควักธรรมดา (1/2 พ1ค) และลายพันหัวเข็มสองครั้งควักธรรมดา (พ2ค) ต่างก็เป็นลายฮิตที่พลาดไม่ได้เลยที่ต้องทำความรู้จัก เพราะเป็นลายที่มักใช้ในการถักงานชิ้นใหญ่ ๆ อย่าง เสื้อ กระโปรง กระเป๋า  หมวก bla...bla... อย่ารอช้ามาเริ่มกันเลยค่ะ  

การถักลายพันหัวเข็มควักธรรมดา (1/2 พ1ค)

คลิปสำหรับมือขวา


คลิปสำหรับมือซ้าย


การถัก 1/2 พ1ค ในแถวแรก

  
1. เริ่มด้วยโซ่ฐาน 17 โซ่ (Foundation Chain) 
2. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo) 
3. แทงเข็มลงในโซ่ที่ 3 จากเข็ม (ตามรูป Bemochi แทงเข็มลงตรงห่วงหลังค่ะ) โซ่ 2 ที่ข้ามไปเป็น Turning Chain (โซ่สำหรับพลิกงาน) ซึ่งนับเป็นหลักแรกของแถวด้วยนะคะ (ต่างจากการถักควักธรรมดาที่เริ่มถักแถวที่ 2 ในหลักแรกได้เลย เพราะไม่นับ Turning chain ด้วย) 4.พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)              






5. ดึงไหมพรมผ่านโซ่ฐานนั้น จะได้ 3 ห่วงบนเข็ม 6. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo)
7. ดึงไหมพรมผ่านทั้งสามห่วงบนเข็ม จะได้ 1 F ถักต่อไปให้ครบแถว

 

 

การถัก 1/2 พ1ค ในแถวที่สองและแถวต่อ ๆ ไป

1. ถักโซ่ 2 (Turning Chain) 
2. กลับชิ้นงาน ให้นับ Turning Chain เป็น 1/2 พ1ค แรกของแถวใหม่ด้วย 
3. ถัก 1/2 พ1ค แรกในหลักที่ 2 คือให้ข้ามหลักแรกไป เพราะเรามีโซ่ 2 (Turning Chain) เป็น 1/2 พ1ค แรกของแถวใหม่แล้ว โดยแทงเข็มลงใต้ไหมพรมรูปตัว V ด้านบนลาย 1/2 พ1ค ในแถวที่แล้ว 
4. ถักต่อไปจนสุดแถว หลักสุดท้ายให้ถัก 1/2 พ1ค ลงบนโซ่บนของ Turning Chain โดยการแทงเข็มลงใต้ห่วงหลังและปุ่มหลังของโซ่ (รูปตัว V)

 

 การถัก พ2ค ในแถวแรก



1. เริ่มด้วยโซ่ฐาน 19 โซ่ (Foundation Chain) 
2. พันหัวเข็ม 2 ครั้ง (yo) 
3. แทงเข็มลงในโซ่ที่ 5 จากเข็ม (ตามรูป Bemochi แทงเข็มลงตรงห่วงหลังค่ะ) โซ่ 4 ที่ข้ามไปเป็น Turning Chain (โซ่สำหรับพลิกงาน) ซึ่งนับเป็นหลักแรกของแถวด้วยนะคะ (ต่างจากการถักควักธรรมดาที่เริ่มถักแถวที่ 2 ในหลักแรกได้เลย เพราะไม่นับ Turning chain ด้วย) 
4. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo) 
5. ดึงไหมผ่านโซ่นั้น จะได้ 4 ห่วงบนเข็ม                       





6. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo) 
7. ดึงไหมผ่าน 2 ห่วงแรก เหลือ 3 ห่วงบนเข็ม 
8. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo) 
9. ดึงไหมผ่าน 2 ห่วงแรก เหลือ 2 ห่วงบนเข็ม 
10. พันหัวเข็ม 1 ครั้ง (yo) 
11. ดึงไหมผ่าน 2 ห่วงที่เหลือ ได้ พ2ค แล้วค่ะ


การถัก พ2ค ในแถวที่สองและแถวต่อ ๆ ไป

1. ถักโซ่ 4 (Turning Chain) 
2. กลับชิ้นงาน ให้นับ Turning Chain  พ2ค แรกของแถวใหม่ด้วย 
3. ถัก พ2ค แรกในหลักที่ 2 คือให้ข้ามหลักแรกไป เพราะเรามีโซ่ 4 (Turning Chain) เป็น พ2ค แรกของแถวใหม่แล้ว โดยแทงเข็มลงใต้ไหมพรมรูปตัว V ด้านบนลาย  พ2ค ในแถวที่แล้ว 
4. ถักต่อไปจนสุดแถว หลักสุดท้ายให้ถัก พ2ค ลงบนโซ่บนของ Turning Chain โดยการแทงเข็มลงใต้ห่วงหลังและปุ่มหลังของโซ่ (รูปตัว V)

Note:
จำนวนโซ่สำหรับขึ้นต้นแต่ละแถวของ ลายควักธรรมดา(Single Crochet) เท่ากับ 1 โซ่
จำนวนโซ่สำหรับขึ้นต้นแต่ละแถวของลายพันหัวเข็มควักธรรมดา (Half Double Crochet) เท่ากับ 2 โซ่
จำนวนโซ่สำหรับขึ้นต้นแต่ละแถวของลายพันหัวเข็ม 1 ครั้งควักธรรมดา (Double Crochet) เท่ากับ 3 โซ่
จำนวนโซ่สำหรับขึ้นต้นแต่ละแถวของลายพันหัวเข็ม 2 ครั้งควักธรรมดา (Treble Crochet) เท่ากับ 4 โซ่

เครดิต :

It's Crochet time.
โครเชต์...ใคร ๆ ก็ทำได้ :*
อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วย Like ที่แฟนเพจ Lollipop Crochet and more ด้วยนะคะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น