วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558

บทที่ 10 การเปลียนสีและต่อไหมพรม


ห้องเรียนโครเชต์


หนึ่งในปัญาหาสำคัญที่นักถักโครเชต์ทุกคนต้องพบเจอ คือการต่อไหมพรมในเวลาที่ไหมหมด และการเปลี่ยนสีไหมพรมในเวลาที่ต้องการชิ้นงานที่มีสีสัน วันนี้เรามาดูหัวข้อนี้กันค่ะ

พื้นฐานการต่อและเปลี่ยนสีไหมพรม

การต่อและเปลี่ยนสีไหมพรมทุกลายถักโครเชต์ ใช้หลักเดียวกันคือถักหลักสุดท้ายด้วยไหมพรมสีเดิม แต่ขั้นตอนสุดท้ายของการถักลายนั้น ให้เกี่ยวไหมพรมด้วยไหมสีใหม่ แล้วดึงผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม  ตามตัวอย่างเป็นการต่อและเปลี่ยนสีไหมพรมในลายถัก X ค่ะ

เริ่มต้นงานด้วยการถักลาย X ด้วยไหมพรมสีฟ้า และจะเปลียนไหมพรมเป็นสีชมพู1. รูปก่อนการเริ่มเปลี่ยนสี
2. แทงเข็มลงในหลักถัดไปเพื่อถัก X ด้วยไหมสีฟ้าที่หลักสุดท้ายของไหมพรมสีฟ้า
3. เกี่ยวไหมพรมสีฟ้า
4. ดึงผ่านหลัก จะได้ 2 ห่วงบนเข็ม
5. จับไหมพรมสีชมพูไว้หลังชิ้นงาน
6. เกี่ยวไหมพรมสีชมพู
7. ดึงไหมสีชมพู ผ่านห่วงทั้งสอง ได้ X สีฟ้าหลักสุดท้าย
8. ถัก X ต่อไป ด้วยไหมสีชมพูตามต้องการ
Note:
 • ควรเปลียนสีไหมพรมในหลักที่ถัก X ไม่ควรเปลียนสีตรงหลัก V (ควักธรรมดา 2 ครั้งในหลักเดียวกัน) หรือ A (ควักธรรมดา 2 หลักรวบห่วงพร้อมกัน) เพราะจะทำให้เห็นช่องว่างจากการขยายหรือลดขนาดชิ้นงานอย่างชัดเจน
 • หากเป็นชิ้นงานที่ใช้สีเดิมอีกครั้งในไม่กี่แถวข้างหน้า ก็ไม่ต้องตัดไหม ทิ้งไหมเดิมไว้ใช้ถักต่ออีกครั้งได้เลย แต่ถ้าไม่ได้ใช้สีนั้นแล้ว ก็ตัดไหมและเก็บไหมไว้หลังชิ้นงาน (Weaving in end) หรืออาจเก็บไหมด้วยการถักทับชายไหม (Working overtop of the end )
 • การต่อไหมพรมก็ใช้เทคนิคเดียวกันกับการเปลียนสีไหมพรมนี่แหละค่ะ

วิธีต่อและเปลี่ยนสีไหมพรมกรณีงานถักแบบไปกลับตรงต้นแถวใหม่

ตามคลิปวีดีโอนี้เป็นการถักงานรูปสี่เหลี่ยมด้วยลาย F (พ1ค) ในกรณีที่ไม่ใช้ไหมสีเดิมแล้ว หรือจะใช้อีกครั้งในอีกหลายแถวข้างหน้า
 1. ที่หลักสุดท้ายของแถว ก่อนขั้นตอนสุดท้ายที่เราจะจบการถัก F (ก่อนการเกี่ยวไหมพรมดึงผ่าน 2 ห่วงบนเข็ม)
 2. เกี่ยวไหมพรมสีใหม่ แล้วดึงผ่านห่วงไหมพรมสีเดิม 2 ห่วงบนเข็ม
 3. ตัดไหมพรมเดิมให้เหลือปลายไหมประมาณ 4 - 5 นิ้ว  แล้วดึงปลายไหมทั้งสองให้แน่น
 4. กลับชิ้นงาน ถักโซ่ 3 ด้วยไหมสีใหม่
 5. ถัก F ทับปลายไหมทั้งสอง 4-6 หลัก (หรือเก็บปลายไหมในชิ้นงานทีหลังก็ได้)
 6. เดินหน้าถัก F ด้วยไหมสีใหม่ ต่อไปตามต้องการ

Note:

 • กรณีเปลี่ยนสีหรือต่อไหมพรมตรงกลางชิ้นงาน ก็ใช้วิธีเดียวกันกับการเปลี่ยนหรือต่อไหมตรงต้นแถวใหม่
 • วิธีนี้ใช้กับลายถักทุกลายเลยค่ะ ใช้หลักเดียวกันคือที่หลักสุดท้ายของสีเดิม ก่อนจะจบการถักลายนั้น ๆ เกี่ยวไหมพรมสีใหม่ผ่านสองห่วงของไหมพรมสีเดิม


Credit:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น