วันศุกร์ที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2559

บทที่ 14 Crochet Granny Square


ห้องเรียนโครเชต์


บทที่ 14 โครเชต์แกรนนี่สแควร์เบื้องต้น PART 1 
แกรนนี่สแควร์ (Granny Square) หนึ่งในงานถักโครเชต์ ที่นักถักโครเชต์แทบทุกคนรู้จัก และผ่านมือมา เป็นชิ้นงานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่เริ่มต้นด้วยการถักจากจุดศูนย์กลางแล้วขยายใหญ่ขึ้นออกไป โดยเราสามารถเพิ่มขนาดของสี่เหลี่ยมให้ใหญ่ขึ้นได้โดยไม่จำกัดขนาด ด้วยการถักเพิ่มจำนวนแถวขึ้นเรื่อย ๆ

โดยทั่วไปนักถักมักจะถักแกรนนี่สแควร์จำนวนหลาย ๆ ชิ้น แล้วนำมาต่อกันให้เป็นชิ้นงานผืนใหญ่ขึ้น เช่น เสื้อ กระโปรง กางเกง หมอน และ ผ้าห่ม

แกรนนี่สแควร์มีทั้งแบบพื้นฐานที่ใช้แค่ลายถัก พ1ค กับ ลายโซ่  และแบบลวดลายที่มีความซับซ้อน แต่วันนี้เรามาลองหัดทำแกรนนี่สแควร์แบบพื้นฐานกันค่ะ


อุปกรณ์ที่ใช้

1. ไหมพรมแบบและขนาดไหนก็ได้
2. เข็มโครเชต์ขนาดที่เหมาะสมกับไหมพรมที่เลือก
โดยไหมพรมที่บีใช้สาธิตคือ ไหมพรมอินโดซิลค์ และ เข็มโครเชต์เบอร์ 4/0 ค่ะ

วิธีทำ

คลิปสำหรับโครเชต์มือขวาคลิปสำหรับโครเชต์มือซ้าย แถวที่ 1 

1. เริ่มด้วยการทำปมไหม (Slip Knot) หรือ เริ่มต้นแบบบิดไหม ก็ได้
2. ถักโซ่ 3 เพื่อเริ่มต้นแถวที่ 1
3. ถักลาย F (พ1ค) จำนวน 2 ครั้งลงในโซ่แรก (หรือโซ่ที่ 3 นับจากเข็ม) จะได้ลายพัดแรก โดยนับโซ่เริ่มต้นที่ได้ตามข้อ 2. เป็นลาย F ด้วย
4. ถักโซ่ 2 เพื่อเป็นมุมของสี่เหลี่ยมมุมแรก
5. ถักลายพัดที่ 2 ด้วยการถักลาย F จำนวน 3 ครั้ง ลงในโซ่เดียวกับลายพัดลายแรก
6. ถักโซ่ 2 เพื่อเป็นมุมของสี่เหลี่ยมมุมที่ 2
7. ถักลายพัดที่ 2 ด้วยการถักลาย F จำนวน 3 ครั้งลงในโซ่เดียวกับลายพัดลายแรก และลายพัดที่ 2 และถักโซ่ 2 เพื่อเป็นของสี่เหลี่ยมมุมที่ 2
8. ถักลายพัดสุดท้าย ลงในโซ่เดียวกับลายพัดที่ 1 - 3 และถักโซ่ 2 เพื่อเป็นมุมของสี่เหลี่ยมมุมสุดท้าย
9. ถักเลื่อนห่วง หรือ ลาย C กับโซ่ที่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวที่ได้ตามข้อ 2 เพื่อปิดแถวแรกของแกรนนี่สแควร์
แถวแรกที่ได้นี้ จะมีลายพัดทั้งหมด 4 ลาย และมี 4 มุมที่ทำจากโซ่ 2


 แถวที่ 2 


1. ถักโซ่ 3 เพื่อเริ่มต้นแถวที่ 2  (เราสามารถเพิ่มขนาดของแกรนนี่ฯ ด้วยการถักแถวต่อ ๆ ไป โดยทุก ๆ แถวจะเริ่มด้วยโซ่ 3)
2.  ถักลาย F (พ1ค) จำนวน 2 ครั้งลงในห่วงโซ่สุดท้ายของแถวที่แล้ว (หรือห่วงโซ่ทางขวาของโซ่เริ่มต้นแถว) จะได้ลายพัดแรก โดยนับโซ่เริ่มต้นที่ได้ตามข้อ 2. เป็นลาย F ด้วย
3. ทำมุมแรกของสี่เหลี่ยมด้วยการ [ถักลายพัด, โซ่ 2, ลายพัด] ลงในช่องโซ่ถัดไป
โดยส่วนของมุมสี่เหลี่ยมในแต่ละมุดมของทุก ๆ แถว จะทำเหมือนกันคือ ถักลาย 2 พัดลงในช่องโซ่เดียวกัน โดยมีโซ่ 2 คั่นระหว่างลายพัดทั้งสอง
4. ทำซ้ำข้อ 3 เพื่อทำมุมที่ 2 ของสี่เหลี่ยม 
5. ทำซ้ำข้อ 3 เพื่อทำมุมที่ 3 ของสี่เหลี่ยม 
6. มุมสุดท้าย ถักลายพัดลงในช่องโซ่สุดท้าย และถักโซ่ 2 เมื่อรวมลายพัดแรกที่ทำไว้ตามข้อ 2 มุมสุดท้ายนี้ก็จะมีลายพัด 2 ลาย เช่นเดียวกับมุมอื่น ๆ 
7. ถักเลื่อนห่วง หรือ ลาย C กับโซ่ที่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวที่ได้ตามข้อ 2 เพื่อปิดแถวที่ 2 ของแกรนนี่สแควร์


 แถวที่ 3 


1. ถักโซ่ 3 เพื่อเริ่มต้นแถวที่ 3  (เราสามารถเพิ่มขนาดของแกรนนี่ฯ ด้วยการถักแถวต่อ ๆ ไป โดยทุก ๆ แถวจะเริ่มด้วยโซ่ 3)
2. ถักลาย F (พ1ค) จำนวน 2 ครั้งลงในห่วงโซ่สุดท้ายของแถวที่แล้ว (หรือห่วงโซ่ทางขวาของโซ่เริ่มต้นแถว) จะได้ลายพัดแรก โดยนับโซ่เริ่มต้นที่ได้ตามข้อ 2. เป็นลาย F ด้วย
3. ถักลายพัด 1 ลาย ลงระหว่างลายพัด 2 ลายของแถวก่อน จะได้ขอบสี่เหลี่ยมด้านแรก
4. ถักมุมแรกของแถวด้วยการถัก [ลายพัด, โซ่ 2, ลายพัด ] ลงในห่วงโซ่เดียวกัน
4. ทำซ้ำข้อที่ 2 เพื่อทำขอบสี่เหลี่ยม และทำซ้ำข้อที่ 3 เพื่อทำมุมต่อ ๆ ไป 
จนถึงมุมสุดท้าย ถัก  [ลายพัด,โซ่ 2] ลงในห่วงโซ่สุดท้าย และถัก C กับโซ่ที่บนสุดของโซ่เริ่มต้นแถวที่ได้ตามข้อ 1 เพื่อปิดแถวที่ 3 ของแกรนนี่สแควร์

เราสามารถถักแถวต่อ ๆ ไป จนได้ขนาดของสี่เหลี่ยมตามต้องการ ด้วยการถักขั้นตอนเดียวกับแถวที่ 3 โดยส่วนขอบสี่เหลี่ยม จะถักด้วยลายพัดลงระหว่างลายพัด 2 ลายของแถวที่แล้ว
และอาจเพิ่มลูกเล่นให้กับแกรนนี่ฯ ด้วยการเปลี่ยนสีไหมพรมในบางแถวหรือทุก ๆ แถว หรือ อาจใช้ไหมพรมสีเหลือบ เพื่อให้ได้งานที่มีสีสัน หรืออาจถักลายริมรอบแกรนนี่ฯ ก็ได้ค่ะ

หลังจากที่เราถักแกรนนี่ฯ แบบง่าย ๆ เป็นกันแล้ว บทต่อไป เรามาดูวิธีเชื่อมแกรนนี่ฯ หลาย ๆ ชิ้นให้เป็นชิ้นงานใหญ่ขึ้นกันค่ะ


อ้างอิง
crochet.about.com

โครเชต์...ใคร ๆ ก็ทำได้ :*
อย่าลืมให้กำลังใจกันด้วย Like ที่แฟนเพจ Lollipop Crochet and more ด้วยนะคะไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น